Filters

8

Fijne, gemoedelijke school

Mijn kinderen hebben het heel fijn op deze school en dat is het belangrijkste! Er heerst een gezellige, veilige en gemoedelijke sfeer. Onze indruk is dat kinderen en leerkrachten elkaar goed kennen en dat leerkrachten er op zijn gericht dat elk kind het fijn heeft op school. Wanneer je meldt dat er wordt geklierd/gepest, wordt dit dan ook snel door de leerkracht opgepakt. Aandachtspunten die ik wil noemen: - In de bovenbouw missen wij structurele aandacht voor vakken als muziek en Engels. - De inhoud/opbouw van het schoolrapport vinden wij wat onpersoonlijk. - 1 visie op het meegeven van huiswerk: niet het ene schooljaar regelmatig leerwerk meegeven en het jaar daarna helemaal niet.

 • Aanbevelen? Ja
 • Sfeer op school
 • Kwaliteit onderwijs
 • Kwaliteit leerkracht
 • Communicatie
5

Er gebeurt denk ik veel goeds en moois binnen de school maar daar is weinig zicht op voor de ouders.

Nu de corona situatie ten einde loopt is het tijd om het goede contact en de openheid waar mogelijk weer te herstellen. Als ouder heb ik het gevoel niet goed te weten wat er in de school gebeurt en hoe het precies met mijn kind gaat en hoe hij/zij daarbij geholpen wordt. Ik voel afstand in contact, al zijn de leerkrachten wel welwillend als je met hen contact opneemt via mail of telefoon. Wat mij betreft mag de leerkracht zelf ook meer contact opnemen met ons als ouders. De nieuwsbrief is fijn en informatief maar Parro is per klas zeer wisselend. Verhalen die thuis vertelt worden geven niet altijd het idee van een fijne sfeer bij de kinderen onderling en daarin mis ik de weergave van de Kanjerschool. Hoe wordt dit in de praktijk vormgegeven, wat wordt er in de school aan kanjertraining gedaan? Op de website las ik over een kanjerwijk, dit is mij als ouder niet bekend en ervaar/zie ik ook niet in de praktijk. In de huidige schooljaren zie ik het gepersonaliseerde onderwijs nog niet goed terug. Ik zie nog niet goed terug dat ons kind betrokken wordt in zijn/haar onderwijsproces bij het stellen van zijn/haar persoonlijke doelen. Op creatief gebied zou ik graag meer variatie zien in de werkvormen. De invoering van het continurooster is, zoals in een andere beoordeling reeds benoemd, gemaakt door in een tweede stemming de ontbrekende stemmen als voor te tellen. Dit geeft geen prettig gevoel aan de invoering het continurooster. Dit geeft het gevoel dat er naar het merendeel van de ouders niet is geluisterd en deze gemaakte keuze kan nu niet meer ongedaan worden en is daardoor een gedwongen feit. Al met al; ik heb vertrouwen in de docenten, ik zie een enthousiast team, maar als ouder voel ik mij aan de zijlijn staan. Er gebeurt denk ik veel goeds en moois in de school maar de school mag hier veel meer van laten zien en horen! Aanbeveling is middelmatig.

 • Aanbevelen? Ja
 • Sfeer op school
 • Kwaliteit onderwijs
 • Kwaliteit leerkracht
 • Communicatie
7

-

Naar mijn mening kan er wel veel meer aan gepersonaliseerd onderwijs gedaan worden.

 • Aanbevelen? Ja
 • Sfeer op school
 • Kwaliteit onderwijs
 • Kwaliteit leerkracht
 • Communicatie
8

Een gezellige school waar het welzijn van het kind centraal staat.

Na bijna 25 jaar Wiedekieker/Wiedewereld mag ik mij wel een ervaringsdeskundige noemen. Mijn 4 kinderen hadden elk hun eigen aanbod van onderwijs nodig en dit kon in de meeste gevallen ook gerealiseerd worden dankzij de leerkrachten en directrice. Als ouders zijnde, wordt je input gewaardeerd. In overleg is hier nog veel mogelijk. Als christelijke school worden bijbelverhalen verteld en Bijbelse feestdagen gevierd wat niet meer zo vanzelfsprekend is tegenwoordig. Onze kinderen ( jongste zit nu in groep 8 ) gingen meestal met veel plezier naar school en dat is het allerbelangrijkste.

 • Aanbevelen? Ja
 • Sfeer op school
 • Kwaliteit onderwijs
 • Kwaliteit leerkracht
 • Communicatie
8

Fijne school met enthousiaste meester en juffen

De Wiedewereld is een fijne school voor onze kinderen. Het onderwijs wordt steeds meer leerling gericht gegeven. Op het vernieuwde leerplein kan steeds meer groepsdoorbrekend gewerkt worden in. De thema's waaraan wordt gewerkt vinden onze kinderen erg leuk. De meester en juffen vormen een enthousiast team dat zich goed inzet voor de kinderen.

 • Aanbevelen? Ja
 • Sfeer op school
 • Kwaliteit onderwijs
 • Kwaliteit leerkracht
 • Communicatie
8

Denk dat het een plezierige school voor de kinderen is om heen te gaan.

Lastig om dingen zoals sfeer enzo te bepalen omdat ik er zelf ook eigenlijks niet meer kom. Ik hoor geen bijzonderheden dus dan ga ik maar op mijn gevoel af.

 • Aanbevelen? Ja
 • Sfeer op school
 • Kwaliteit onderwijs
 • Kwaliteit leerkracht
 • Communicatie
8

Leuke school.

Kinderen vinden het erg plezierig op school.

 • Aanbevelen? Ja
 • Sfeer op school
 • Kwaliteit onderwijs
 • Kwaliteit leerkracht
 • Communicatie
7

fijne school, waar mijn kind graag naar toe gaat

Het schoolgebouw zelf is aan een upgrade toe, ik roep al heel lang dat de vloerbedekking eruit moet ivm allergie. er is wel geschilderd nu. alles wit en dat maakt het rustiger, kwam erg druk over. Schoonmaak blijft een punt van aandacht. Evenals de discussie op eigen niveau of klassikaal leren.

 • Aanbevelen? Ja
 • Sfeer op school
 • Kwaliteit onderwijs
 • Kwaliteit leerkracht
 • Communicatie
7

Fijne school

We zijn tevreden over deze school

 • Aanbevelen? Ja
 • Sfeer op school
 • Kwaliteit onderwijs
 • Kwaliteit leerkracht
 • Communicatie
8

Goede en fijne school

Onze kinderen ervaren de school als fijn en prettig en kunnen zich zelf zijn. Goede begeleiding als er dingen spelen met het kind zelf.

 • Aanbevelen? Ja
 • Sfeer op school
 • Kwaliteit onderwijs
 • Kwaliteit leerkracht
 • Communicatie
6

Ouders ver van school

Ouders staan letterlijk en figuurlijk ver van school. Dit komt door corona maar in vergelijking tot andere scholen worden ouders weinig betrokken. School fruit is met een mededeling gestopt, op de Eben haezer wordt het nog wel steeds gedaan. Is argument te weinig variatie of te veel werk. Dit is begrijpelijk, maar ouders willen hier mogelijk best in helpen. We hebben parro. Op de meeste scholen is de chatfunctie met leerkrachten aan, bij ons niet. De drempel naar school is groot voor kleine dingen

 • Aanbevelen? Ja
 • Sfeer op school
 • Kwaliteit onderwijs
 • Kwaliteit leerkracht
 • Communicatie
6

Geen leuke sociale school

Mijn jongste dochter vind het niet leuk op school omdat ze dyslectisch is en discalculie heeft. Na mijn mening wordt ze niet goed begeleidt. Ze modderen maar wat aan met haar.... Daardoor heeft ze ook heel erg gevoel dat ze niks kan en dat ze de domste is.

 • Aanbevelen? Nee
 • Sfeer op school
 • Kwaliteit onderwijs
 • Kwaliteit leerkracht
 • Communicatie
7

Prima school. Verbeterpunten zijn er altijd!

Prima school. Kids hebben niks te klagen. Communicatie kan wel vele malen beter. Leerkrachten zijn soms onzichtbaar voor het gevoel van de ouders.

 • Aanbevelen? Ja
 • Sfeer op school
 • Kwaliteit onderwijs
 • Kwaliteit leerkracht
 • Communicatie
8

hele fijne, prettige en veilige omgeving

hele fijne, prettige en veilige omgeving. kleine noot. bij de bepaling om definitief over te gaan naar een continu-rooster werden stemmers die zicht onthielden van stemming geteld als positieve stem. dit kan nooit de bedoeling van een stemming zijn en doet geen recht aan de stemming en de stemmers.

 • Aanbevelen? Ja
 • Sfeer op school
 • Kwaliteit onderwijs
 • Kwaliteit leerkracht
 • Communicatie
6

prima

geen bijzonderheden

 • Aanbevelen? Ja
 • Sfeer op school
 • Kwaliteit onderwijs
 • Kwaliteit leerkracht
 • Communicatie
6

In basis goed onderwijs.

Binnen gemiddelde goed passend onderwijs. Buiten het gemiddelde als ouder zelf actief contact zoeken om een passend plan te maken.

 • Aanbevelen? Ja
 • Sfeer op school
 • Kwaliteit onderwijs
 • Kwaliteit leerkracht
 • Communicatie
8

Prima school

In de basis een prima school. De kinderen hebben het naar hun zin. De communicatie kan soms wat beter en qua gebouw en hygiëne moet de school wel met de tijd mee blijven gaan.

 • Aanbevelen? Ja
 • Sfeer op school
 • Kwaliteit onderwijs
 • Kwaliteit leerkracht
 • Communicatie
5

Goed en niet goed

Ik heb fijne en geen fijne ervaringen. Bij aanbevelen of niet, zou ik willen meegeven, kleurt het kind buiten de lijntjes, nog een keer goed over nadenken. Hetzelfde geldt voor kwaliteit onderwijs, leerkracht en communicatie. Het ligt geheel aan wie je tegenover je hebt.

 • Aanbevelen? Ja
 • Sfeer op school
 • Kwaliteit onderwijs
 • Kwaliteit leerkracht
 • Communicatie
8

goede school

Leuke gezellige school voor zover nu mogelijk met corona. alleen de info naar ouders mag iets beter vooral wanneer je nieuw bent weet je vaak niet alles. en nu natuurlijk de info avond gemist. maar voor de rest prima voor elkaar.

 • Aanbevelen? Ja
 • Sfeer op school
 • Kwaliteit onderwijs
 • Kwaliteit leerkracht
 • Communicatie
10

Duidelijke communicatie

Alles wordt op tijd en helder doorgegeven en alles is bespreekbaar

 • Aanbevelen? Ja
 • Sfeer op school
 • Kwaliteit onderwijs
 • Kwaliteit leerkracht
 • Communicatie
7

Gezellige dorpsschool, toegankelijk, maar ruimte voor verbetering

Onze dochter heeft het prima naar haar zin op school. Nu door de corona het continue rooster wordt gehandhaafd, wel moe aan het eind van de week. Missen een pauze moment. Het gebouw is oud en laat hier en daar wel wat te wensen over. Indeling blijft een lastig punt. Oogt door alle spullen en verschillende vloerbedekking (allergie) ook erg rommelig soms. Oudste dochter heeft taal achterstand opgelopen, wat pas laatste jaar goed erkent werd. Daar wel enige frustratie over. Verder leuk team en ondanks de corona doen ze hun uiterste best toegankelijk te zijn. Upgrade en schoonmaak gebouw verdienen echt aandacht.

 • Aanbevelen? Ja
 • Sfeer op school
 • Kwaliteit onderwijs
 • Kwaliteit leerkracht
 • Communicatie
7

een normale school en gemiddeld leer niveau

Het opleidingsniveau is gemiddeld en niet hoog. ze geven te weining aandacht aan bevoorbeeld Engels en rekenvaardigheid van kinderen

 • Aanbevelen? Ja
 • Sfeer op school
 • Kwaliteit onderwijs
 • Kwaliteit leerkracht
 • Communicatie
8

De kinderen gaan graag naar deze school!

Ik word voldoende geïnformeerd over plannen, thema's, werkjes etc. Als ouders krijg je de kans om je stem te geven. Maar het fijnste is wel dat de kinderen het goed doen op school en graag naar school gaan.

 • Aanbevelen? Ja
 • Sfeer op school
 • Kwaliteit onderwijs
 • Kwaliteit leerkracht
 • Communicatie
6

Ik heb vertrouwen in het onderwijs maar ik zie graag verbetering in communicatie en contact.

In de huidige situatie met de Corona maatregelen mis ik zicht op het leerproces in de klas. Ik mis een communicatiefunctie met de leerkracht via bijvoorbeeld Parro.

 • Aanbevelen? Ja
 • Sfeer op school
 • Kwaliteit onderwijs
 • Kwaliteit leerkracht
 • Communicatie
7

Kinderen gaan met plezier naar school

Communicatie blijft het toverwoord. Begeleiding in ‘Plus- en klusklas’ trajecten kan beter. Hier kan ook de intern begeleider een actieve en zichtbare rol richting ouders in spelen. Overall zie ik graag een meer pro-actieve houding vanuit de directie en leerkrachten. Qua thuis- en interactief onderwijs mag er meer met de tijd meegegaan worden ik heb het gevoel dat hier vaak voor de ‘makkelijke weg’ werd gekozen. Wellicht deels onwetendheid maar als ik dit afspiegel met andere scholen is hier nog heel veel winst te behalen. De kinderen gaan met veel plezier naar school en ervaren school als een veilige haven.

 • Aanbevelen? Ja
 • Sfeer op school
 • Kwaliteit onderwijs
 • Kwaliteit leerkracht
 • Communicatie

Over Onderwijsscore.nl

Meer weten over hoe de reviews worden verzameld en worden gecontroleerd op echtheid? Ga dan naar onze website en klik onderin de footer op: “hoe worden reviews gecontroleerd op echtheid?”

Klantenvertellen Reviews

• Iedereen mag een review plaatsen zolang er wordt voldaan aan de gebruikersvoorwaarden en het privacybeleid
• We voeren geautomatiseerde en handmatige controles uit om valse reviews zoveel mogelijk tegen te gaan
• Reviews die op eigen initiatief zijn geschreven worden direct online getoond en binnen 72 uur geverifieerd